מדיניות פרטיות של חברת ליבירה בע”מ

חברת ליבירה בע”מ (להלן:  “ליבירה בע”מ“,אנחנו” או “אנו”) רואה חשיבות בשמירה על פרטיות המשתמשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע האישי של המשתמשים שלה ועל פרטיותם. השימוש באתר/אפליקציות ו/או בשירותים כפוף לתנאי השימוש המפורטים בכתובת תנאי שימוש“( תנאי השימוש”) ול-“מדיניות הפרטיות” זו. אתה” או “משתמש/ים” פירושו כל אדם המשתמש באתר או אפליקציות ו/או בשירותים ו/או מי מטעמם. המונחים אשר לא הוגדרו במפורש במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות וחשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות הנוגעות למידע האישי שלך. מדיניות פרטיות זאת מפרטת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, והאופן בו אנו אוספים, משתמשים, מעבירים, ושומרים על מידע האישי אודות משתמשים אשר נמסר לנו או אשר נאסף על ידינו במהלך השימוש באתר/שירותים/אפליקציות ו/או בשירותים. כמו כן, מדיניות הפרטיות מפרטת את היכולת שלך לשלוט בשימוש הנעשה במידע האישי שנאסף.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לגברים ונשים כאחד.                                                     

לא חלה עליך כל חובה למסור מידע אישי; מסירת מידע האישי על ידך נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך. אם לא תסכים למסור את המידע האישי הנדרש, כולו או חלקו, ייתכן שיישומי את האתר/שירותים/אפליקציות ו/או השירותים, חלקם או כולם, לא יהיו זמינים עבורך.

מידע אישי” במדיניות פרטיות זאת הינו מידע הקשור לאדם כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת אימייל.

 1. המידע שאנו אוספים
 • אנו אוספים מידע אישי מכלל המשתמשים באתר/שירותים/אפליקציות ו/או בשירותים. המידע האישי שאנו אוספים כולל את המידע האישי שאתה מזין לאתר/שירותים/אפליקציות כאשר אתה נרשם לשירותים כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון. אנו נאסוף פרטים אודות שימושך באתר ו/או שירותים ו/או אפליקציות, תוכן בו צפית, והיסטוריית השימוש ו/או המיקום שלך בעת שימושך באתר/שירותים/אפליקציות. בנוסף, אנו נאסוף את כל המידע האישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא ונתעד את התקשרות שלנו אתך. בנוסף, אנו אוספים כל מידע האישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו, מכל סיבה שהיא. ייתכן ונבקש ממך מידע אישי נוסף אם יהיה צורך בכך על מנת לספק לך את השירותים או שירותים נוספים שביקשת.
 1. בנוסף למידע המפורט לעיל, במהלך שימושך באתר/שירותים/אפליקציות, מידע אישי מסוים עשוי להישמר באופן אוטומטי, כגון מידע על מכשיר הקצה, לרבות Device ID ,מערכת ההפעלה, כתובת ה ,IP- היסטוריית הגלישה, ו/או הדפדפן בו אתה משתמש.

 

 1. כיצד אנו משתמשים במידע אישי
 • שירותים והתאמות

אנו, ספקי השירותים ו/או שותפינו העסקיים נשתמש במידע האישי שנאסף למטרות הבאות: (1) כדי לספק לך גישה לאתר/שירותים/אפליקציות ו/או לשירותים; (2) כדי לנהל חשבונות משתמשים ולנקוט בפעולות שקשורות לחשבונות משתמשים; (3) כדי לספק לך תמיכה ולסייע בפתרון בעיות שאתה או המשתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן; (4) כדי לבחון כל תלונה או שאלה שעולה ולהגיב עליה בהתאם; (5) כדי לשלוח הודעות (לרבות דואר אלקטרוני) להודיע לך על שינויים או שיפורים באתר/שירותים/אפליקציות וכדי ליצור אתך קשר במקרה הצורך; (6) כדי לשלוח לך מידע ו/או פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שאנחנו ו/או ספקי שירותים אחרים מציעים ו/או להציע לך שירותי דיוור שוטפים, ככל שתבחר להירשם לשירות זה; (7) כדי לבצע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תוכן חדש; (8) כדי למנוע ניסיונות הונאה ולהגן על אבטחת האתר/שירותים/אפליקציות ולתת מענה לכל בעיה הנוגעת לאתר/שירותים/אפליקציות.

 • מאגר מידע

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר/שירותים/אפליקציות ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של ליבירה בע”מ. מאגר המידע של ליבירה בע”מ הינו מאגר מידע רשום בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, “מאגר המידע “(“חוק הגנת הפרטיות” התשמ”א-1981 (”  וליבירה בע”מ פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי. ליבירה בע”מ תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשתמשים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים שימוש, בין היתר, לצורך שליחת דיוור, מידע ותכנים אל המשתמשים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסום של בתי העסק השונים ו/או מפרסמים שונים.

 • תשלומים

במידה והנך משתמש רשום, פרטי כרטיס האשראי שלך, אם וככל שמסרת, יאוחסנו על ידי ליבירה בע”מ באופן מוטמע, כך שלא תצטרך להכניס את פרטי הכרטיס כל פעם שתבצע הזמנה דרך אתרה של ליבירה בע”מ.

 • מיקום גיאוגרפי

חלקם של השירותים המוצעים באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות מבוססי מיקום, דוגמת שירותי משלוחים. ככל שתבחר להשתמש בשירותים אלו כאמור, תידרש הסכמתך לאשר לאתר/שירותים/אפליקציות גישה למיקומך הגיאוגרפי.

 • מידע תזונתי

אנו עשויים לשמור מידע אישי הנגזר ממצבך הבריאותי, דוגמת רגישויות למזון, על מנת להתאים בצורה אישית את השירותים אשר ליבירה בע”מ מספקת לך באמצעות האתר/שירותים/אפליקציות ו/או השירותים.

 • צרכים פנימיים

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים, לדוגמא, כדי לסייע באבחון בעיות תפעוליות, כדי לשפר את האתר/שירותים/אפליקציות וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים.

 • נתונים סטטיסטים

אנו עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים שהתקבלו כתוצאה מעיבוד מידע, בכלל זה מידע אישי המתקבל ממגוון משתמשים (“נתונים סטטיסטיים”). זאת בכדי להתאים את האתר/שירותים/ לצרכים שונים ועל מנת לשפר ולייעל את האתר/שירותים/אפליקציות ובכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. אנו עשויים להעביר את הנתונים הסטטיסטיים לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתו להלן), ללא הגבלה, בהתאם לתנאים המסחריים שנקבע ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי.

 • ניתוח נתונים סטטיסטיים

אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעות (Google Analytics) “כלים אנליטיים”. המידע הנאסף על ידי הכלים האנליטיים נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה ולשיפור האתר ו/או האפלציות ו/או השירותים. המידע אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך באתר/שירותים/אפליקציות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html and the Google Privacy Policy located at http://www.google.com/policies/privacy/.

 1. שימושים אחרים או העברת מידע אישי
 • מסירת מידע אישי לבתי העסק

בהמשך לשימושך באתר/שירותים/אפליקציות, רשאית ליבירה בע”מ לשתף עם בית העסק מידע אישי עליך, בין אם על ידי מסירת המידע האישי זה בפועל או על ידי מתן אפשרות גישה לבית העסק למידע האישי השמור במאגר המידע שלה.

 • שותפים עסקיים, ספקי שירות, צדדים שלישים וקבלני משנה

אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות, קבלני משנה, חברות קשורות, ושותפים עסקיים (להלן  “צדדים שלישיים מורשים”) אשר עשויים להשתמש במידע כדי (1) לסייע לנו לספק את השירותים; (2) לסייע לנו בהבנת השימוש באתר/שירותים/אפליקציות; (3) לפרסם מידע, תכנים והכוונת שימוש מותאמים אישית.

צדדים שלישיים מורשים אליהם יועבר מידע אישי עשויים להיות מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. ליבירה בע”מ תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

 • העברת בעלות

אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אישי לצד שלישי כלשהו ככל שהוא ירכוש את ליבירה בע”מ, את נכסיה או חלק מאלו ו/או במהלך מו”מ לגבי רכישת ליבירה בע”מ ו/או נכסיה ו/או חלק מאלה.

 • העברת מידע אישי במסגרת אכיפת חוק

אנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את זהות, התנהגות או תוכן (דיגיטלי) של משתמש אשר נחשד בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק או אם נידרש לעשות כן בהתאם לדין החל, תקנה או צו בית משפט או רשות אכיפה כלשהם. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש) או להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של צדדים שלישיים.

 • שיתוף נוסף של מידע אישי

אנו נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים אם נגלה כי אילו מפעולותיך באתר/שירותים/אפליקציות מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או אם נעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים נגדנו (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר/שירותים/אפליקציות ו/או באמצעות השירותים.

 1. כיצד אנו מגנים על מידע אישי

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו. למרות האמור לעיל, העברת כל מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את בטיחות המלאה של מידע האישי המועבר אלינו, לרבות בטיחות מידע האישי שלך.

 1. קטינים

ליבירה בע”מ אינה אוספת במכוון מידע אישי אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל שהנך מתחת לגיל 18 ו/או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אתה נדרש לקבל את הסכמתם הוריך או אפוטרופוס שלך לאיסוף המידע האישי שלך המתואר במדיניות הפרטיות. במידה ונחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לאתר/שירותים/אפליקציות ללא אישור כאמור, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

 1. זכות עיון ושינוי מידע אישי

הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לשנות או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע אישי שנאסף עליך על ידי ליבירה בע”מ, בהתאם להוראות החוק. כדי לבקש לעיין במידע האישי שלך או לתקן או לעדכן אותו, נא צור עמנו קשר בכתובת info@libira.co.il ואנו נשנה את המידע האישי הרלוונטי בהתאם לבקשתך ותוך זמן סביר לאחר קבלת הבקשה, אם וככל שהדבר אפשרי ובהתאם להוראות החוק.

 1. Cookies

אנחנו עשויים להשתמש ב”עוגיות” (“cookies”)  – קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים לדפדפן במחשב בו אתה משתמש, על מנת לספק לך שירות מהיר, יעיל ומותאם אישית ועל מנת לחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר/שירותים/אפליקציות.

ביכולתך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שלא ייאספו במחשבך “עוגיות” או שיימחקו.

 1. שמירת המידע האישי

אנו נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; לפתור סכסוכים; לאכוף את ההסכמים שלנו; או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין החל. אנו עשויים למחוק את המידע האישי שלך מבלי להודיע לך על כך כל עוד אנו רואים שאין צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

 1. תקשורת והודעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשימושך באתר/שירותים/אפליקציות ו/או לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לחשבונך או לפעילותך במסגרת האתר/שירותים/אפליקציות ו/או השירותים, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן. אם אינך מעוניין לקבל הודעות כאלו, תוכל לבטל את חשבונך.

 1. שינויים

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תפורסם על כך הודעה.

 1. הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת   info@libira.co.il

 

עודכן לאחרונה: מאי 2020